Jättekul att fler coachakuter öppnar! Ta chansen att få stöd!

Vi ser nu att flera företag och organisationer inom coaching samlar sig kring initiativ att erbjuda fri coaching till trängda ledare i den rådande situationen.

Vi måste alla bidra på vårt eget sätt och utifrån våra expertkunskaper. Vår profession och specialitet som cocher är att stötta andra, särskilt när det är tufft.

Så ta chansen, antingen genom att kontakta oss direkt, KC Group som samlar över 50 coacher eller branschorganisationen ICF Sverige (International Coach Federation) som snart kommer att publicera ett erbjudande om gratis coaching i samarbete med företagarna.Peter Englén                                                          Anders Troedsson

Ledarskaps- och teamcoach, CTPC                  Ledarskaps- och teamcoach, CTPC

Peter.englen@bestteam.se                                anders.troedsson@bestteam.se

0709 42 03 17                                                       0703 40 65 32Tips från coachakuten – Nu går de flesta företag in i en tredje fas i krisen, som ställer nya krav på er chefer

Utifrån de samtal vi har haft med ledare i olika branscher under förra veckan så drar vi slutsatsen att de flesta chefer, utom i de allra mest drabbade branscherna som sjukvården, nu har passerat fas ett och två i krisen.

I fas ett gällde det att ta sig igenom chocken och hantera all motstridig information, fatta beslut om hur man ska organisera arbetet kortsiktigt och kommunicera ut budskapet till oroliga medarbetare.

Fas två, som många var i under förra veckan, har handlat om att skapa nya rutiner, få teknik och arbetssätt att fungera i distansmöten och kolla av att personalen mår bra. Möten, konferenser, konsultinsatser, resor, o s v, har avbokats.

Även om de här faserna har varit jobbiga så har vi i våra samtal fått uppfattningen att det gått bra på de flesta ställen. Cheferna har tagit tag i väldigt praktiska problem och hållit sig fullt sysselsatta med det. De kommande faserna; tre och fyra, är enligt vår erfarenhet inte lika intuitiva.

I fas tre är det ledarnas ansvar att lägga ännu större fokus framåt och tänka strategiskt. Hur gör vi om det här fortsätter en längre tid? När måste vi börja permittera? Finns det andra alternativ? Hur säkrar vi upp att vi kan leverera på sikt? Och tusen andra frågor.

De här besluten måste tas i största osäkerhet. Vi inte vet hur länge det här kommer att fortsätta och hur det kommer att påverka Sveriges eller den globala ekonomin. Det går inte att bara säga att vi får vänta och se. Varje chef måste avsätta tid i sin kalender för att i lugn och ro koncentrerat gå igenom vilka alternativ som finns.

Att ta den nödvändiga personliga reflexionstiden är svårt. För många är det en akilleshäl.  Det är så enkelt att stryka egentiden, skjuta upp eventuella möten med coachen, boka upp några extra möten och börja agera. För det känns skönt att göra något praktiskt och det skapar en känsla av kontroll.

I fas tre är det dock en av chefens viktigaste uppgifter att ta ett steg tillbaka, ta ett helikopterperspektiv på situationen och på riktigt se helheten. Precis som när man kör bil så blir det också allt viktigare att ha blicken fäst långt fram på vägen, ju fortare det går.

Vårt råd är att sätta av minst 10 procent av arbetsveckan till enskild reflexion. Vi rekommenderar också alla chefer att, om möjligt, ta hjälp av en professionell coach för att bena upp framtiden. Det är det vi coacher är proffs på. (Har du ingen coach så erbjuder vi på Coachakuten ett gratis coachingtillfälle, läs mer här.)

Förhoppningsvis kommer vi snart till fas fyra. Då är det dags att återgå till det normala. Även om det nya normala inte kommer att se ut som det gamla. I den här fasen ska vi på något sätt ta igen det vi missat i produktion under veckor, eller ännu värre, månader av karantän, sjukdomar och oro.

Det kommer att innebära att produktiviteten hos varje individ måste bli högre, prioriteringar måste göras bland arbetsuppgifter och alla resurser måste tas tillvara.

Mer om det i nästa tips från coachen.

Peter Englén                                                          Anders Troedsson

Ledarskaps- och teamcoach, CTPC                  Ledarskaps- och teamcoach, CTPC

Peter.englen@bestteam.se                                anders.troedsson@bestteam.se

0709 42 03 17                                                       0703 40 65 32

Nu öppnar vi coachakuten för chefer

I den rådande situationen är vi inte bara beroende av vår fantastiska sjukvårdspersonal. Alla samhällsfunktioner och företag måste ta sig igenom det extrema läge vi nu befinner oss i, och vars like vi aldrig har upplevt. Det ställer enorma krav på gott ledarskap runt om i hela Sverige.

Som chef är det oerhört viktigt att ha någon att prata med och att kunna stanna upp och reflektera över situationen tillsammans med. Det är annars lätt att man blir överväldigad, känner sig helt ensam och fattar dåliga beslut.

Vi måste alla, utifrån våra förutsättningar och vår expertis, hjälpa till på olika sätt i det rådande läget. Vår specialistkunskap som ledarskapscoacher är att stötta chefer.

Vi har därför beslutat att öppna coachakuten för chefer, dit du kan vända dig och få tre gratis coachtillfällen .

Maila eller messa någon av oss så bokar vi en första coachning.

Vi på Best Team är ICF och TCI certifierade coacher med lång erfarenhet av att stötta ledare.

Peter Englén                                                          Anders ”Andy” Troedsson

peter.englen@bestteam.se                                anders.troedsson@bestteam.se

+46 709 42 03 17                                                 +46 703 40 65 32                     

5 Tips till alla er fantastiska chefer som ska hantera den kommande veckan

Ni är väldigt många ledare och chefer som idag sitter och funderar på hur ni ska hantera den kommande veckans utmaningar. Här kommer några handfasta tips.

Aldrig tidigare har väl ”VUCA” varit en bättre beskrivning av den beslutssituation som ni har att hantera. VUCA är ett begrepp som står för att vi måste förhålla oss till att, den information vi måste fatta beslut utifrån färgas av Volatility, Uncertainty, Complexity och Ambiguity. Det vill säga; informationen kan ändras hela tiden, vi vet inte vad som är sant och rätt, frågorna vi måste hantera är oerhört komplexa och vi får olika information från olika källor.

Det finns mycket forskning kring hur man ska agera i VUCA och vad som krävs av en chef i sådana här situationer. Utifrån mina kunskaper vill jag ge några praktiska tips till dig som är chef just nu:

 1. Fatta beslut utifrån den information du har, och underbygg ditt beslut med information från betrodda källor. Att låta bli att fatta beslut är inte ett alternativ. MEN, att inte agera kan ofta vara ett klokt beslut. Ibland kan det bästa vara att sitta lugnt i båten. Var också beredd på att du kan behöva ompröva ditt beslut när du får ny information eller inser ett nytt samband. Håll inte fast vid ett felaktigt eller illa underbyggt beslut av prestigeskäl. Var öppen med att dina beslut kan komma att ändras.
 2. Ta hjälp av ditt team. All forskning pekar på att beslut som tas när man har lyssnat på teamet, och där alla i teamet har fått möjlighet att säga sin mening, blir bättre än enväldiga beslut från teamledaren. Det innebär att du måste vara mån om den psykologiska tryggheten i ditt team så att dina medarbetare vågar prata fritt. Ta tid att lyssna in alla under veckans möten även om det är ont om tid.
 3. Om dina medarbetare arbetar hemifrån är det viktigt att du som deras ledare följer upp hur de har det. Antingen bör du ringa runt till medarbetarna och kolla hur de mår och vad de behöver för att kunna göra sitt jobb. Risken är att de sitter ensamma hemma och fastnar mentalt i nyhetsflödet. (Se Röda korsets rekommendationer i slutet av bloggen.)
  Eller så ägnar du en ordentlig stund för incheckning på det planerade virtuella teammötet – även om ni har en massa praktiska frågor att avverka.
 4. Sätt redan nu igång att planera för tiden efter det ”undantagstillstånd” vi nu lever i. Hur ska ni få igång produktionen, vad behöver göras först när det blir lite mer normalt och vem ska göra vad.
 5. Se till att du har det stöd DU behöver, för det är många som är beroende av dig. Utnyttja ditt nätverk och dryfta dina svåra dilemman. Diskutera scenarier på vad som kan hända med andra kollegor och tänk ut hur ni ska hantera dessa situationer så att ni är redo när det händer. Se till att du har professionellt stöd i form av en mentor eller ledarskapscoach som kan hjälpa dig att bli ditt bästa jag som chef. För din organisation och dina medarbetare är i större behov av ditt bästa ledarskap än någonsin förr.

Har du inget professionellt ledarskapsstöd och behöver en professionell coach, eller hjälp med hur du ska hantera ditt team i den svåra situation som föreligger, så hör av dig. Jag, eller någon av mina kollegor i vårt landsomspännande nätverk i KC Group, kan hjälpa dig oavsett var i Sverige du bor.

Det är nu vi alla måste hjälpas åt!

Peter Englén

Ledarskaps- och teamcoach

Peter.englen@bestteam.se

0709 42 03 17

Fakta: Röda korsets råd för att hantera oro

 • Var inte ensam med dina tankar.
 • Berätta för någon hur du känner.
 • Försök att inte slukas upp av nyhetsrapporteringen.
 • Fortsätt att göra saker som du mår bra av.
 • Håll dig till dina vanliga rutiner eller skapa nya som passar situationen.
 • Rörelse är viktigt!
 • Aktivera dig fysiskt. Undvik att tänka i “svart eller vitt”.

Källa: http://www.krisinformation.se

5 tips för virtuella möten i coronatider

Just nu är vi många som jobbar hemifrån, antingen frivilligt eller för att vi inte får gå till jobbet. Tusentals fysiska möten ställs in varje dag.

Behovet av att kommunicera med varandra, mötas och ta tillvara på varandras kompetenser finns dock kvar. Virtuella möten blir det vi har att ta till.

Att leda, och vara en aktiv deltagare i, virtuella möten kan vara lite krävande. Särskilt om man är ovan. Men även vana ledare av virtuella möten kan behöva lite tips.

Så här kommer 5 rykande aktuella tips från teamcoachen:

 1. Se till att ni har överenskommelser om hur ni ska bete er mot varandra under mötena och vad syftet är för mötet och de olika punkterna på dagordningen. Diskutera hur ni hanterar när någon bryter mot reglerna, t ex pratar alldeles för länge.
 2. Lägg lite tid på att checka in alla deltagare. Var är du, hur mår du, hur går det? Det bidrar till engagemang och psykologisk trygghet – så att alla vågar bidra i mötet.
 3. Det gäller att tiden på mötet används effektivt. Lägg inte tid på att redovisa saker som skulle ha kunnat skickas ut skriftligen. Ställ krav på att alla gör skriftliga rapporter, och att alla har läst alla rapporter innan.
 4. Se till att kontinuerligt aktivera samtliga deltagare. Alla ska vara engagerade minst var 5:e minut, annars tappar man engagemang och fokus. Det kan vara så enkelt som att alla aktivt måste säga ja, och vad det betyder för just dem, när ni fattar ett beslut. Annars är det bra att bryta upp mötet i mindre grupper ibland, om man är många och kommunikationsverktyget tillåter det.
 5. Ha hellre korta och många möten än långa. Gör korta inspel och avbryt dem som blir för långrandiga. Kör ett kort morgonmöte, diskutera vad som behöver göras och stäm av i slutet av dagen. Ägna tiden åt att utvärdera, diskutera och fatta kloka beslut.

Lycka till med era virtuella möten!

Om varför teamarbete är nödvändigt i en komplex och föränderlig värld, och vilka teamegenskaper som behövs för att klara av att hantera osäkerheten

Förra veckan deltog jag i ett internationellt webinar, anordnat av Teamcoaching International, på temat “The Key’s To Successful Navigation In a VUCA World”.

Har du varit ledare ett tag så märker du säkert att det har blivit allt svårare att fatta beslut. Det beror mycket på att världen har blivit mer svårtydbar. Inom ledarskapslitteraturen använder man ofta den amerikanska förkortningen VUCA för att beskriva den komplexa miljö företag och organisationer verkar i idag.

VUCA står för Volatile, Uncertain, Chaotic and Ambiguous. På svenska skulle det översättas till att omgivning är snabbrörlig, osäker, kaotisk och svårtydd.

En av dagens största chefsutmaningar är att kunna tolka, leda och fatta beslut i en värld som blir allt mer VUCA.

Mycket av litteraturen om VUCA fokuserar på vilken typ av ledarskap, och ledarstilar, som behövs i en komplex och föränderlig värld.

Kortsiktigt kan det kännas skönt att i osäkerhet falla tillbaka på, och ropa efter, en stark ledare som är beredd att ta alla beslut själv. Men det visar sig dock att nyckeln snarare ligger i att få till ett riktigt bra teamarbete i ledningsgruppen, och i hela företaget.

Men vilka egenskaper behöver team utveckla för att bli bra på att hantera VUCA?

Med stöd av data från över 5.000 team och hundratals genomförda teamcoachningar berättade Phil Sandahl, Chief Coaching Officer på TCI, att han plockat ut fem egenskaper som han ser som extra viktiga för att hantera VUCA.

De fem egenskaperna han lyfte fram är, utan inbördes rangordning:

 • Mål och strategier
 • Tillit
 • Konstruktiv samverkan
 • Ansvar
 • Teamledarskap

Om inte alla i teamet har klart för sig de gemensamma målen och strategierna så kommer det gå åt onödig tid, leda till osäkerhet och göras massor av onödigt arbete. Men, målen och strategierna måste vara flexibla, sammanhängande och kännas meningsfulla och engagerande för teammedlemmarna. Här måste teamet lägga tid tillsammans kontinuerligt för att prata om definitioner och göra utvärderingar. Att hålla fast vid felaktiga mål och strategier som inte längre fungerar kan vara fatalt. (Vilka strategier fungerar inte längre lika bra som förr i ditt team?)

Tillit i teamet är helt nödvändigt i VUCA-miljön. Det är lite samma utmaning som t ex poliser och elitförband har när de ger sig in i en potentiellt fientlig miljö. De måste kunna lita blint på att de andra i teamet både skyddar dem och gör det de ska. För i den här föränderliga världen är ingen säker. (Litar du till 100 procent på att alla i ditt team skulle ställa upp på dig och dina idéer även om det blir obekvämt?)

Konstruktiv samverkan handlar om att man har fungerande strategier för att lösa konflikter i teamet. VUCA skapar konflikter. Men de måste hållas, och lösas på det professionella planet. Samverkan i teamet måste bygga på medkänsla, empati, mod, förlåtelse och en vilja att verkligen reda ut eventuella personliga konflikter som uppstår. (Har ni tydliga strategier för hur ni hanterar konflikter i ditt team?)

Ansvaren i teamet måste vara supertydliga i VUCA. Tydligheten skapar den handlingskraft och det engagemang som behövs för att möta osäkerheten. Alla måste också hålla varandra ansvariga för såväl resultat som beteenden. (Har ni några dåliga beteenden i ditt team som ni blundar för?)

I teamledarskapet ingår givetvis att teamledaren ska vara tydlig med förväntningar och kunna fatta beslut, men lika viktigt är att alla är med och delar på ansvaret och utifrån de givna rollerna och strategierna tar tag i det som teamet behöver just nu. (Kliver alla fram och tar ledarskapet när det behövs i ditt team?)

Vill du veta mer om vad som gör team framgångsrika och hur du kan öka din förmåga att skapa, leda och utveckla effektiva team så läs gärna min och Anders Troedssons bok: ”Att leda team- 60 tips som ökar din systemintelligens”. Du kan beställa den där du köper böcker eller här.

Peter Englén

Team- och ledarskapscoach hos BestTeam AB