100 dagar

Vad?

Man brukar säga att 100 dagar är den tid en ny chef har på sig att lära sig sin nya organisation, sina nya produkter och sin nya marknad.

Det är också den bästa tiden att forma sitt team. Ändå missar många chefer möjligheten att säkra upp ett bra team runt omkring sig från start.

Varför?

Min teori är att det beror på lika delar osäkerhet, fåfänga och en gammaldags individfokuserad ledarstil.

När man är ny chef är det lätt att tänka att man måste ha kontroll på allting själv innan man kan leda andra. Kanske ser man sig själv som den som ska vara hjälten, och vill inte att någon annan ska få ta äran av en bra start. Kanske vill man skaffa sig koll på vad var och en i teamet går för innan man rör om i grytan.

Enligt min erfarenhet är detta inte bara ett slöseri med tid utan även med resurser. Är resultatet beroende av teamets samlade prestation är det primära målet för den nye chefen att så snabbt som möjligt få teamet att prestera optimalt. Genom att vänta och sitta på kammaren och planera så missar chefen den hävstång som ligger i att få med sig teamet, få tillgång till deras erfarenhetsbank och få dem att bli engagerade och delaktiga i enhetens resultat. Det är också i början som den nye chefen har störst möjlighet att påverka kulturen i teamet.

 Vad kan man göra?

Ett utmärkt verktyg för nya chefer är att ta in en teamcoach som stöd för att snabbt skapa ett effektivt team, sätta gemensamma mål och se till att alla tar gemensamt ansvar för teamets resultat. Det är en naturlig del av starten för drivna globala chefer i USA och ute i Europa. I Sverige är det dock inte lika vanligt ännu.

De globala företagen vet hur viktig en bra start är för en ny chef, och inser att både individcoaching och teamcoaching är bra investeringar för att ge dem en så bra start som möjligt. När jag pratar med kolleger internationellt ser jag att de globala jättarna använder teamcoacher regelbundet när de rekryterar till högre nivåer.

Business case

Kostnaderna för en felrekrytering av en ny medarbetare är ca 700.000kr och en chef på strategisk nivå kostar 1-2miljoner[1]. Hälften av alla rekryteringar anses i efterhand som misslyckade. Kanske för att chefen inte fick rätt förutsättningar att ta sig an sin uppgift från start. Att lägga 200.000 – 300.000 på teamcoaching för att ge chefen en bra start är sund ekonomi.

Nytta

Vad har den nye chefen för nytta av teamcoaching i ett tidigt skede?

  • Chefen lär känna medarbetarna snabbare.
  • Chefen skapar ett team av sin grupp med gemensamma mål och gemensamt ansvarstagande.
  • Den erfarenhet och kompetens som finns i teamet kommer till sin rätt snabbare.
  • Förtroendet mellan chefen och teamet kommer på plats direkt.
  • Psykologisk trygghet, den viktigaste komponenten för hög prestation i ett team, byggs direkt.
  • Chefen får mätbara data på hur teamet fungerar i nuläget och kan mäta teamets utveckling efter 100 dagar, ett halvår och ett år.

 

Kontakta mig gärna om du vill veta mer om hur vi hjälper nya chefer att skapa högeffektiva team.

 

Anders Troedsson

Teamcoach på BestTeam

[1] poolia

 

© BestTeam. All rights reserved.