Att mäta team

Bild från Teamcoaching International

En teamutvecklingsinsats är en investering och det är viktigt att kunna värdera och mäta resultatet. Det är också viktigt att ha en uppfattning om teamets styrkor och utvecklingsområden när man designar ett teamcoaching program. Programmet måste vara anpassat till teamets unika behov, inte vad teamledaren eller HR-avdelningen tror teamet behöver.

Det finns en rad olika sätt att mäta teameffektivitet. Internationellt används mest Team Diagnostic (TDA), utvecklat av TeamCoaching International och Team Diagnostic Survey (TDS), utvecklat av Ruth Wageman och Richard Hackman vid Harvard. Båda mäter de faktorer som är viktigast för att team ska bli framgångsrika.

I Sverige använder många Susan Wheelans mätverktyg, Group Development Questionnaire (GDQ), som mäter i vilket utvecklingsstadie teamet befinner sig i.

Man kan också i grupputveckling utgå från de personlighetstyper som ingår i teamet och göra t.ex. en DiSC på teamet.

Vi har gjort bedömningen att Team Development Assesment är det verktyg som passar bäst för teamcoaching och ger bäst förståelse för var teamet befinner sig, mäter rätt saker och är lättast för teammedlemmarna att förstå. I verktyget ingår också en uppföljningsmätning så att man kan se om teamet utvecklas åt rätt håll, och teamet får kvitto på att det arbete de lagt ner ger resultat.

Vi rekommenderar också våra kunder att göra en mätning av relevanta nyckeltal (KPI:er) och jämföra  före och efter ett utvecklingprogram.

© BestTeam. All rights reserved.