Workshops

Vi erbjuder workshops för stora och små team som både vill utveckla teamet och  fokusera på resultatet.

Vi jobbar med ett teamcoachande perspektiv och utifrån teamets behov, hjälper vi teamet t.ex. att:

  • Utvärdera styrkor och utvecklingsområden
  • Tydliggöra teamets mål
  • Hålla varandra ansvariga för resultatet
  • Ge varandra feed-back och hantera teamgifter.

Vi är certifierade teamcoacher, med mer än 25 års erfarenhet från näringsliv och offentlig sektor, och vi en stor verktygslåda med övningar och hjälpmedel.

Vi genomför workshops i olika format, från halvdagar till tvådagarsmöten.

För mer information kontakta Anders Troedsson.

© BestTeam. All rights reserved.