Nyckelteam

De flesta företag och organisationer är beroende av ett eller flera nyckelteam. Det kan vara utvecklingsgrupper, designteam, säljteam, supportteam, programmeringsteam, lärarlag, tvärprofessionella team, o s v. Gemensamt för dem alla är att de tillsammans jobbar mot ett gemensamt mål och är ömsesidigt beroende av varandra för att uppnå sina mål.

Det räcker dock inte att sätta ihop en grupp personer med olika kompetenser för att det ska bli ett team. Att bli välfungerande som team tar tid och är en speciell process som kräver kunskap och systemintelligens hos teamledaren.

Alltför ofta ses dock bildandet av team som en organisatorisk, administrativ åtgärd och bara ca 10 procent av alla team blir högpresterande. Över 50 procent fungerar dåligt som team. Tid och resurser måste avsättas för att få teamen att verkligen fungera som team. Enstaka events som teambuilding kan var bra för sammanhållningen, men ger inga bestående effekter på teamet. Det krävs en strukturerad process över tid.

Att ge nyckelteamen de förutsättningar de behöver för att lyckas är en affärsstrategisk nödvändighet.

Best team erbjuder både teamcoachingprogram, teamassesments och utbildningar i teamcoachande ledarskap. Du kan också läsa mer om teamutveckling och teamledarskap i ”Att leda team – 60 tips som ökar din systemintelligens”

© BestTeam. All rights reserved.