Individcoaching

Vi erbjuder individuell coaching för chefer och ledare som både vill utveckla teamet och sig själva.

I coachingen jobbar vi utifrån klientens behov. Det kan handla om att:

  • Utvärdera styrkor och utvecklingsområden
  • Tydliggöra mål
  • Utforska perspektiv på ansvar och resultat
  • Kommunikationsträning
  • Träning i feed-back och hantering av team

Vi är certifierade coacher (ICF) och teamcoacher, med mer än 25 års erfarenhet från näringsliv och offentlig sektor, och vi har en stor verktygslåda med övningar och hjälpmedel.

Vi erbjuder coaching i serier från tre till tolv månader. Normalpris för ett 6-månaders coaching program är en månadslön.

För mer information om våra coaching program kontakta Anders Troedsson.

© BestTeam. All rights reserved.