Utbildning i teamcoachande ledarskap

BestTeam erbjuder en utbildning i teamcoachande ledarskap som syftar till att stärka deltagarnas Systemintelligens. Systemintelligensen kan delas in i fem delar:

  1. Teamkännedom är förmågan att inse teamets betydelse för hur individerna presterar och förstå vad som krävs för att få ett team att prestera på sin högsta potentiella nivå.
  2. Teamkontroll handlar om att skapa en miljö som ger teamet den trygghet och tillit som behövs för att blomstra.
  3. Teammotivation handlar om att teamet ska förstå varför det existerar, vart det är på väg och varför de enskilda teammedlemmarna ska engagera sig i teamets mål
  4. Lyssna på teamets röst handlar om att lyssna på vad teamet uttrycker i stället för att fokusera på de enskilda medlemmarna.
  5. Teamledarskap handlar både om att själv vara tydlig med vad man förväntar sig av teamet och att se till att alla teammedlemmar är med och delar på ledarskapet.

Utbildningen riktar sig till chefer, teamledare, scrum masters , HR-personal och andra personer som är intresserade av att leda och förstå team.

Det är en fördel om deltagarna har gått någon form av utbildning i coachande ledarskap, men det är inget krav.

Utbildningen omfattar 2+1 dagar med visst hemarbete däremellan.

För mer information kontakta Peter Englén.

© BestTeam. All rights reserved.