Intervju med författarna

Intervju med författarna till ”Att leda team – 60 tips som ökar din systemintelligens”

Vad handlar boken om?

– Det är en bok om varför team är så viktiga i dagens organisationer, hur man skapar högpresterande team och hur man blir en bra teamledare.

Varför är det en viktig bok?

– Kraven på ledare har ökat. Det räcker inte längre att vara smart, ha specialistkompetens och kunna coacha individer. Idag måste man också vara duktig på att leda team. Den förmågan kallas systemintelligens. I och med att allt fler företag går över till teambaserade organisationer, introducerar lean och inför agila arbetssätt är systemintelligens något alla ledare måste utveckla. Det kommer också att bli en allt viktigare faktor vid rekryteringar.

Kan man verkligen utveckla sin systemintelligens? Är det inte något som vissa duktiga ledare bara har?

– Att öka sin systemintelligens är något som man kan, och bör, öva på hela tiden. I boken ger vi 60 praktiska tips hur man höjer sin systemintelligens som teamledare. Det är inte så svårt egentligen. Den stora utmaningen är att verkligen prioritera sin utveckling och ändra invanda beteenden. Det går också givetvis lättare om hela teamet läser vår bok och lär sig mer om hur team fungerar. En viktig del av systemintelligensen är att skapa ett gemensamt teamledarskap i teamet där alla tar ansvar för teamets utveckling.

Hur skapar man högpresterande team?

– I boken gör vi en genomgång av vad vetenskapen säger om teamutveckling. Inom forskningen om team finns det olika inriktningar. En skola ser teamutvecklingen som en rad stadier som alla team måste gå igenom. Den har varit ganska förhärskande i svenska ledarskapsutbildningar. En annan forskningsapproach är att se vilka egenskaper framgångsrika team har gemensamt. Om man ska bli en bra teamledare måste man förstå båda. Det är också viktigt att hålla ögonen öppna för det som forskningen visat är skadligt för teamet, t. ex brist på resultatfokus, cynism och otrygghet.

Kan man vara duktig på att leda individer och dålig på att leda team?

– Det går inte att rakt av översätta kunskaper om hur man leder individer till hur man leder team. En bra teamledare löser utmaningar som effektivitet, arbetsmiljö, engagemang och kreativitet på teamnivån istället för på individplanet.

– Som teamledare har man stor nytta av de egenskaper som behövs för att leda individer. Hög emotionell intelligens och ett coachande förhållningssätt är viktigt även för en teamledare. Men lär man sig inte att skapa engagemang i teamet, lyssna på teamets röst och förstår att teamets kultur ofta har större påverkan på resultatet än individernas personligheter så kommer man inte att lyckas. Individer är konstant röda, blå och gröna personligheter i alla team de deltar i. Personligheterna ändras inte. Men de agerar och presterar helt olika beroende hur teamkulturen ser ut.

Varför har ni 15 intervjuer i boken?

– Vi har skrivit en bok som vi själva skulle vilja läsa med en blandning av forskningsfakta, praktiska tips och berättelser om hur andra har gjort. Genom intervjuerna ger vi läsarna en unik chans att ta del av hur man tänker på det företag som kommit längst vad gäller lean i Sverige, hur man skapar teamkänsla i elitstyrkor som polisens nationella insatsstyrka och hur man kan skapande fungerande team i skolan. Vi har intervjuat en stjärnkock och en generaldirektör, en cirkusdirektör och två överläkare, en professor och en spelutvecklare, alla med unika berättelser om hur de jobbat med teamutveckling.

Vilka är ni?

– Vi jobbar som teamcoacher och hjälper team och teamledare att utvecklas. Det är ett jätteviktigt jobb. Forskningen visar att bara ca 10 procent av alla team är högpresterande och 50 procent underpresterar grovt. Bara det att vi mäter hur teamet fungerar brukar sätta igång en utvecklingsprocess. Ofta så jobbar vi med ett team 4-8 månader, den tid som det brukar ta att höja ett team och skapa nya goda vanor. Vi föreläser också och har en kurs i teamcoachande ledarskap.

– Anders är i botten civilingenjör och Peter är samhällsvetare. Vi har båda jobbat med att stötta ledare och utveckla organisationer och team i över 30 år. Det har vi gjort som chefer, konsulter och coacher.

Peter Englén                                                         Anders Troedsson

 

Beställ boken här

Läs mer om författarna här.

© BestTeam. All rights reserved.