Intervju #4: Siri Wikander, Director of People Growth på Scandic Hotels

Det är spännande med de olika titlar som växer fram inom HR. Allt fler anknyter till kultur och växande medarbetare. På Scandic Hotels huvudkontor i Stockholm träffar vi Siri Wikander. Hon är sedan 2017 en del av Scandics Hotels HR-ledning, med titeln Director of People Growth.

Många företag arbetar med olika digitala plattformar för att öka kommunikationen och underlätta för teamarbetet. Siri har ett strategisk HR perspektiv, och med sin kompetens inom kommunikation och digitalisering arbetar hon för att bygga en stark kultur och utveckla ledarskapet på Scandic.

Det går fort när Siri pratar. Det är inget tvivel om att hon är engagerad i sitt arbete. När vi diskuterar utmaningarna med att leda en organisation med över 16 000 medarbetare på över 280 hotell kommer snabbt kultur och kommunikation i fokus.

Vad jobbar ni med nu?

– Just nu fokuserar jag och mitt team på att utveckla Scandics nya sociala plattform som alla medarbetare skall kunna ha i sin egen mobil. Plattformen kallas FUSE, och ska användas för lärande och internkommunikation. Det fungerar som vilken social mediaplattform som helst och innehållet är skapat av både Scandics medarbetare och kommunikatörer runt om i organisationen.

Syftet är att skapa lärande och inspiration, och dela best practices och erfarenheter. I FUSE ska det finnas innehåll som antingen kan fungera som stöd när ett problem har uppstått eller kunskaper för anställda som vill gå vidare och lära sig nya saker.

Arbetet med plattformen har pågått i ett par år och FUSE lanserades först bland koncernens ledare, där den prövades och förfinades under ett år.

– En erfarenhet från det arbetet var att internkommunikationen inte får vara för proffsig utan ska kännas lite mer hemmagjord för att inspirera andra användare att skapa eget material.

Nu, sedan plattformen lanserats brett ser Siri hur medarbetarna engagerar sig och fyller plattformen med innehåll. Här finns allt från korta budskap från ledningen till bartenders som lägger upp metodvideos för att sprida kunskap om sina bästa drinkar.

– Engagemanget är jättehögt. En av de stora fördelarna med att ha en intern social plattform är att vi får ut vår interninformation snabbt, och intresset ökar när den blandas med inspirerande innehåll och erfarenheter från kollegor. Genom att hålla sig relevant blir plattformen ett snabbt sätt att kommunicera i en allt snabbrörligare värld. Det gör det också lättare att kommunicera inom och mellan olika team.

Jobbar ni teamorienterat?

– Team är en organisationsmodell som behövs för att överbrygga avstånden mellan de silos som finns inom alla stora organisationer, även inom Scandic. Team har förmågan att greppa över organisationsgränser. Team behövs för att sprida kunskap, hitta nya lösningar och implementera nytt. Team är jätteviktiga och man hittar dem överallt i organisationen.

För att arbeta med att utveckla teamledarskap har Scandic Hotels egna interna coacher och ledarskapsutvecklare som kan hjälpa till ute på hotellen eller på andra ställen där behovet finns.

Hur jobbar ni med ledarskap och att skapa en företagskultur?

– Vad gäller ledarskapet och kulturen så har ett stort arbete gjorts i ledningen. Här tog man in hjälp utifrån som coachade ledningen som ett team för att ta fram en ledarskapsstrategi och grund för kulturen på Scandic. Det som resulterade bland annat i det vi kallar ledarskapskompassen.

Bilden av kompassen har Siri alltid med sig på baksidan av sin telefon. I ledarskapskompassen representerar de fyra väderstrecken grundvärderingarna i kulturen: Build Trust, Inspire, Collaborate och Empower. I kransen innanför finns de beteenden som skall resultera i att värderingarna blir verkliga: Be Caring, Be You, Be Bold och Be a Pro. En elegant symbol som påminner alla om vad som gäller.

Ledarskapet ska i sin tur skapa kärnan i företagskulturen. Den är väldigt viktig poängterar Siri.

– Kulturen hjälper oss att bemöta både varandra och våra gäster, vilket gör att vi trivs och att gästen vill komma tillbaka. Vi som är utspridda på många ställen och har öppet dygnet runt måste veta vilka vi är och vilka vi är och vilka värderingar som är viktiga för oss

Peter Englén och Anders Troedsson

Peter och Anders är teamcoacher på BestTeam och kommer i höst ut med en bok om Svenska Team. Vi erbjuder också den första utbildningen i teamcoachande ledarskap.

 

© BestTeam. All rights reserved.