Teamledarskap

Framgångsrika team har duktiga ledare som verkar genom teamet som en helhet. Givetvis måste ledarens roll vara klar och tydlig, men det ska också finnas ett starkt ledarskap hos samtliga teammedlemmar. I effektiva team tar alla aktivt ansvar och visar ledarskap när situationen kräver det.

Teamcoaching är den bästa ledarskapsutbildningen för hela teamet och tränar teamet att ta ett gemensamt ansvar för resultatet.

Det är också viktigt att utveckla sin systemintelligens som teamledare.

Best team erbjuder både teamcoachingprogram och utbildningar i teamcoachande ledarskap.

Vill du lära dig mer om teamledarskap rekommenderar vi vår bok: Att leda team – 60 tips som ökar din systemintelligens.

© BestTeam. All rights reserved.