IQ+TQ+EQ+SQ = Modernt ledarskap

Dagens ledare måste kunna:

  • Förstå och utveckla sin verksamhet
  • Leda sig själva
  • Leda andra
  • Leda team

De senaste tjugo åren har kraven på ledare gått från fokus på IQ och teknisk kompetens (TQ) till emotionell intelligens (EQ), som krävs för att coacha och låta varje medarbetare växa. Det innebär att duktiga ledare måste kunna mycket mer om hur de själva och andra fungerar. Det räcker inte att vara smart, duktig expert, bra organisatör och visionär.

I takt med ett allt större fokus på teamarbete i såväl det privata näringslivet som den offentliga sektorn så behöver att dagens ledare också ha förståelse för vad som krävs för att leda framgångsrika team. Denna egenskap kallas Systemintelligens (SQ).

På senare år har forskare som Peter Hawkins, Professor of Leadership at Henley Business School , och Ruth Wageman, Harvard Business School, börjat prata allt mer om behovet av Systemintelligens som ett komplement till Emotionell Intelligens hos framgångsrika ledare.

Vi erbjuder som första företag i Sverige utbildningar i teamcoachande ledarskap som specifikt riktar in sig på att utveckla deltagarnas systemintelligens.

© BestTeam. All rights reserved.