Hur lång tid tar det att få till ett effektivt team?

De flesta företag tar för givet att så fort man har skapat en ledningsgrupp eller ett funktionellt team bestående av dugliga personer så ska teamet börja prestera på topp.

Det vore fantastiskt om det vore så. Eller om det räckte med en teambuildingaktivitet med övernattning.

Att få ett team att bli högpresterande, med medlemmar som litar på varandra, delar gemensamma mål och håller varandra ansvariga, kräver både hårt arbete och tid. Det krävs också andra ledaregenskaper för att leda team än för att leda individer eller grupper.

Forskningen visar att bara 10-20 procent av alla team fungerar riktigt bra, och hälften underpresterar vad gäller effektivitet och måluppfyllelse. De når aldrig sin fulla potential.

För de högpresterande teamen tog det i snitt 6-12 månader att nå dit, och de flesta tog någon form av hjälp utifrån. De högpresterande teamen har också en ledare som prioriterar teamprocessen och håller den levande.

6-12 månader

Så svaret på frågan om hur lång tid det tar att skapa ett effektivt team är 6-12 månader. Men det förutsätter tre saker:

  1. Tid och engagemang, med fokus på teamets utveckling
  2. Ledare med systemintelligens
  3. Någon form av externt stöd

När allt fler företag och myndigheter går över till teambaserade organisationer så behövs nya strategier för ledarskapsutveckling, för rekrytering av ledare och för vilken hjälp man ska ta utifrån.

Bland de 20 vanligaste kraven i rekryteringsannonser finn inte förmågan att leda team med. Det finns många ledarskapsutbildningar som bygger på emotionell intelligens (EQ), men väldigt få som fokuserar på ledarens systemintelligens (SQ), eller talang för att leda team.

Vi ser också att svenska företag i mindre utsträckning än sina amerikanska och europeiska konkurrenter tar hjälp av professionella teamcoacher i utvecklingen av sina ledningsgrupper och nyckelteam.

Kanske är det därför fler svenska team fastnar i det som Susan Wheelan kallar ”0ppositions- och konfliktfasen” och att det tar längre tid för de team som blir högproduktiva att nå dit.

BestTeam jobbar med teamcoaching för ledningsgrupper/nyckelteam och erbjuder Sveriges första ledarskapsutbildning i teamcoachande ledarskap.

 

Peter Englén

Teamcoach i BestTeam

© BestTeam. All rights reserved.