Stöd för att utveckla team

Det är nästan omöjligt att genomföra ett utvecklingsprogram för team utan stöd utifrån. Ruth Wageman vid Harvard Business School, som forskar på ledningsgrupper, konstaterar att högpresterande team kontinuerligt tar in teamcoacher för att utveckla hur ledningsgruppen fungerar som team. I de intervjuer som vi själva gjort för vår bok Svenska Team säger alla framstående teamledare att de tar in någon form av hjälp.

Det finns fyra nivåer på teaminsatser, med stigande komplexitet och effekt på teamets långsiktiga utveckling:

  • Teambuilding
  • Teamfacilitering
  • Teamutveckling
  • Teamcoaching

Teambuildingen är enstaka events med syfte att lära känna varandra och bygga lagandan i teamet. Facilitering kan hjälpa teamet att hantera en process, t ex att sätta mål. Teamutveckling kan vara både enstaka events, workshops eller längre program som behandlar frågor som rör hela teamet.

Teamcoching fokuserar på att utveckla teamet och få det att uppnå sin fulla potential, få teammedlemmarna att ta ett gemensamt ansvar för uppgiften och skapa rätt förutsättningar för att teamet ska fungera som ett team. I teamcoachingen kan även teambuilding, facilitering och teamutveckling ingå.

BestTeam erbjuder en väl beprövad teamcochingprocess och våra medarbetare är certifierade teamcoacher.

© BestTeam. All rights reserved.