Chefskap

Chefsrollen är mer formell och mer väldefinierad än ledarrollen. Den omfattar bl.a. att:

  • Vara arbetsgivarrepresentant och företräda den egna enheten gentemot resten av organisationen
  • Fatta beslut
  • Driva och utveckla verksamheten och personalen
  • Hantera konflikter
  • Hantera budget, rapportering och planering för verksamheten

Det finns två sätt att utvecklas i chefsrollen. Den ena fokuserar på kunskaperna, teknikerna och handgreppen som t. ex. behövs för att göra budgetar, hålla effektiva möten, skriva rapporter och ta svåra samtal. För det finns det specifika kurser och utbildningar, särskilt lämpade för chefer som är nya i sin roll. BestTeam tillhandahåller inte rena chefskompetenskurser.

Lika viktigt för chefsskapet är att utveckla sin Emotionella Intelligens och sin förmåga att leda team. Det bästa sättet att få effektivitet i chefskapet är att motivera sin omgivning och engagera dem i teamledarskapet.

Både i våra utbildningar, vår teamcoaching och i vår individcoaching  jobbar vi efter  10/20/70-modellen med  10 procent utbildning, 20 procent coaching och 70 procent arbete i den verkliga miljön. Coachingen hjälper till att omvandla kunskaperna i utbildning till praktisk nytta. Vi håller också alla våra klienter/kursdelatagare/team ansvariga för att de praktiserar vad de lärt sig. Det är i det dagliga arbetet det verkliga lärandet sker.

Våra skräddarsydda chefsutvecklingsprogram kan bestå av en kombination av individuell coaching, teamcoaching och utbildning i teamcoachande ledarskap.

© BestTeam. All rights reserved.