Om varför teamarbete är nödvändigt i en komplex och föränderlig värld, och vilka teamegenskaper som behövs för att klara av att hantera osäkerheten

Förra veckan deltog jag i ett internationellt webinar, anordnat av Teamcoaching International, på temat ”The Key’s To Successful Navigation In a VUCA World”.

Har du varit ledare ett tag så märker du säkert att det har blivit allt svårare att fatta beslut. Det beror mycket på att världen har blivit mer svårtydbar. Inom ledarskapslitteraturen använder man ofta den amerikanska förkortningen VUCA för att beskriva den komplexa miljö företag och organisationer verkar i idag.

VUCA står för Volatile, Uncertain, Chaotic and Ambiguous. På svenska skulle det översättas till att omgivning är snabbrörlig, osäker, kaotisk och svårtydd.

En av dagens största chefsutmaningar är att kunna tolka, leda och fatta beslut i en värld som blir allt mer VUCA.

Mycket av litteraturen om VUCA fokuserar på vilken typ av ledarskap, och ledarstilar, som behövs i en komplex och föränderlig värld.

Kortsiktigt kan det kännas skönt att i osäkerhet falla tillbaka på, och ropa efter, en stark ledare som är beredd att ta alla beslut själv. Men det visar sig dock att nyckeln snarare ligger i att få till ett riktigt bra teamarbete i ledningsgruppen, och i hela företaget.

Men vilka egenskaper behöver team utveckla för att bli bra på att hantera VUCA?

Med stöd av data från över 5.000 team och hundratals genomförda teamcoachningar berättade Phil Sandahl, Chief Coaching Officer på TCI, att han plockat ut fem egenskaper som han ser som extra viktiga för att hantera VUCA.

De fem egenskaperna han lyfte fram är, utan inbördes rangordning:

  • Mål och strategier
  • Tillit
  • Konstruktiv samverkan
  • Ansvar
  • Teamledarskap

Om inte alla i teamet har klart för sig de gemensamma målen och strategierna så kommer det gå åt onödig tid, leda till osäkerhet och göras massor av onödigt arbete. Men, målen och strategierna måste vara flexibla, sammanhängande och kännas meningsfulla och engagerande för teammedlemmarna. Här måste teamet lägga tid tillsammans kontinuerligt för att prata om definitioner och göra utvärderingar. Att hålla fast vid felaktiga mål och strategier som inte längre fungerar kan vara fatalt. (Vilka strategier fungerar inte längre lika bra som förr i ditt team?)

Tillit i teamet är helt nödvändigt i VUCA-miljön. Det är lite samma utmaning som t ex poliser och elitförband har när de ger sig in i en potentiellt fientlig miljö. De måste kunna lita blint på att de andra i teamet både skyddar dem och gör det de ska. För i den här föränderliga världen är ingen säker. (Litar du till 100 procent på att alla i ditt team skulle ställa upp på dig och dina idéer även om det blir obekvämt?)

Konstruktiv samverkan handlar om att man har fungerande strategier för att lösa konflikter i teamet. VUCA skapar konflikter. Men de måste hållas, och lösas på det professionella planet. Samverkan i teamet måste bygga på medkänsla, empati, mod, förlåtelse och en vilja att verkligen reda ut eventuella personliga konflikter som uppstår. (Har ni tydliga strategier för hur ni hanterar konflikter i ditt team?)

Ansvaren i teamet måste vara supertydliga i VUCA. Tydligheten skapar den handlingskraft och det engagemang som behövs för att möta osäkerheten. Alla måste också hålla varandra ansvariga för såväl resultat som beteenden. (Har ni några dåliga beteenden i ditt team som ni blundar för?)

I teamledarskapet ingår givetvis att teamledaren ska vara tydlig med förväntningar och kunna fatta beslut, men lika viktigt är att alla är med och delar på ansvaret och utifrån de givna rollerna och strategierna tar tag i det som teamet behöver just nu. (Kliver alla fram och tar ledarskapet när det behövs i ditt team?)

Vill du veta mer om vad som gör team framgångsrika och hur du kan öka din förmåga att skapa, leda och utveckla effektiva team så läs gärna min och Anders Troedssons bok: ”Att leda team- 60 tips som ökar din systemintelligens”. Du kan beställa den där du köper böcker eller här.

Peter Englén

Team- och ledarskapscoach hos BestTeam AB

 

#AttLedaTeam, Ledarskap, Team, VUCA

© BestTeam. All rights reserved.