Självledarskap

För att kunna leda andra måste man kunna leda sig själv.

En god ledare är medveten om sina egna tankar, känslor, motiv, och drivkrafter och förstår hur en ledare påverkar och påverkas av andra.

Att leda sig själv handlar också om att kontinuerligt utvecklar sitt ledarskap, hantera stress och jobba med sin kommunikation.

Den svenska ledarmodellen präglas av en coachande ledarstil där relationer och dialog ligger till grund för att utveckla sina medarbetare. I den modellen är självledarskapet särskilt viktigt.

Det bästa sättet att utveckla sitt självledarskap och sin Emotionella Intelligens (EQ) är genom individuell coaching.

Begreppet Emotionell Intelligens myntades av psykologen och vetenskapsjournalisten Daniel Goleman 1995. Efter att ha studerat chefer i 200 globala företag fann han att intelligens, målmedvetenhet och visioner inte räckte till för att skapa duktiga ledare. Golemans forskning visade att de mest framgångsrika ledarna hade en samling egenskaper som kan sammanfattas i fem kategorier:

  • Självkännedom
  • Självbehärskning
  • Motivation
  • Empati
  • Social förmåga

Egenskaper som tillsammans ger ett mått på en persons Emotionella Intelligens.

I våra individuella coachingprogram  jobbar vi med att utveckla våra klienters förmåga att leda sig själva och andra.

 

© BestTeam. All rights reserved.