Team allt viktigare

Allt mer fokus läggs på team och teamarbete, både inom näringslivet och den offentliga sektorn.

Alltför ofta ses team som något som man sätter ihop och som sedan bara ska fungera. Det tar dock tid att skapa högpresterande team och det krävs ofta särskilda insatser för att få dem att bli så bra som de kan bli. Enligt både Teamcoaching Internationals och Susan Wheelans forskning är det bara 10-20% av alla team som blir högpresterande, och över 50% av alla team fungerar dåligt.

Det krävs också speciella färdigheter att leda team, som skiljer sig något åt från att leda enskilda individer i en arbetsgrupp.

BestTeam erbjuder en beprövad och mätbar teamcoachingprocess för att skapa högpresterande team. Vi erbjuder också utbildningar i teamcoachande ledarskap.

© BestTeam. All rights reserved.