Intervju #5: Utdrag ur intervjun med Martin Lyckström, Ansvarig för Scania Way Office på Scania

När man pratar om ledarskap, kultur och medarbetarskap lyfts alltid Scania fram som ett av de mest spännande föredömena inom svensk industri. Inom företaget har man jobbat med Lean sedan 1996.

Martin fick för ett par år sedan uppdrag av VD:n att etablera ett leankontor som springer på tvären i organisationen.

– Vi har Scania Production System (SPS), som är Scanias eget leansystem inom produktionen, Scania Retail Systems (SRS) som omfattar 20 000 medarbetare, HR med några tusen och så forskningen. Alla har sina leansystem och de fungerar som stora silos, men det har aldrig funnits någon som har tittat på den tvärfunktionella nivån.

Enligt Martin är uppgiften att tillsammans med sitt team utmana ledningen och Scania som bolag. Det kan handla om vad som är flödeseffektivitet i hela systemet och hur man kan skapa effektivitet där. Flödeseffektiviteten går inte alltid hand i hand med resurseffektiviteten och bygger ibland på två helt olika ledarskapsmetoder.

Martin berättar i intervjun bl a om hur de, när han var fabrikschef i Södertälje, fick order att producera dubbelt så mycket på halva tiden. Det ledde till en jobbig självrannsakan.

Efter studier av verksamheten och intensiva diskussioner insåg ledningsgruppen att problemet låg i ledarskapet, som inte stöttade de processer som man beslutat om. Man måste börja ”walk the talk” och skapa närvaro. Det var också lite av en chock att konstatera att ledarna satt i olika konferensrum 80 procent av tiden.

– Det var visserligen viktiga möten, men det är inte där som kundnyttan skapas. Den enda gången vi skapar kundnytta är när vi drar ett moment, och gör det så effektivt som möjligt. Allting annat, ända upp till vd, är egentligen stödfunktioner. Ledningsgruppen beslutade att gå från 80/20 till 20/80, dvs tjugo procent i konferensrummet och åttio procent närvarande i produktionen. Det blev givetvis en väldig krock med den befintliga möteskulturen.

– Vi fick anpassa oss. Vi var tvungna att ifrågasätta nyttan i varje möte och godkänna att det var ok att tacka nej till möten. Men framför allt etablerade vi ett nytt system för Real Time Management, med en varannan timmes uppföljning av produktionen. För att skapa en kultur av närvarande chefer var vi också tvungna att skapa en struktur som tvingade cheferna att leva systemet.

 

Läs hela intervjun, och 14 andra spännande intervjuer, i boken ”Att leda team – 60 tips som ökar din systemintelligens”.

”Att leda team” är kanske den viktigaste ledarskapsbok du kan läsa i år. Nästan alla organisationer går över till ett teambaserat arbetssätt, jobbar med lean eller inför någon form av agil metodik. Samtidigt är teameffektiviteten skrämmande låg i svenska företag och organisationer. Bara 10 procent är riktigt effektiva och hälften underpresterar kraftigt.

Systemintelligens, eller förmågan att skapa och leda högeffektiva team, har blivit en av de viktigaste egenskaperna för en modern ledare. I ”Att leda team” hittar du en lättläst genomgång av vad vetenskapen säger om vad som får team att blomstra eller vissna. Du får också en beskrivning av vad som krävs av en modern ledare och 60 praktiska tips på hur du kan öka din systemintelligens.

Dessutom presenteras 15 spännande djupintervjuer med framstående svenska ledare:

Tilde Björfors, cirkusdirektör, regissör och professor i nycirkus, Martin Lyckström, Head of Scania Way Office, Marina Malmqvist, vd för Stadsmissionens Skolstiftelse, Johan Tengå, vd för FEO Media, Olivia Wigzell, GD Socialstyrelsen, Peter Ramani, ägare Mäklarhuset Älta, Henrik Högberg, VP Core Sales, Ericsson, Wilhelmina Hoffman, överläkare och chef för Silviahemmet och Svenskt Demenscentrum, Jan Salestrand, statssekreterare Försvarsdepartementet, Lars-Erik Wirestrand, överläkare och klinikchef Hudkliniken Centralsjukhuset i Kristianstad, Michael Fetz, biträdande regionpolischef, Marianne Ekman Rising, professor i organisation och ledning KTH, Phil Sandahl, Chief Coaching Officer, Team Coaching International, Magnus Nilsson, stjärnkock och entreprenör, Fäviken Magasinet, Louise Mackegård, Hotel Manager, Copperhill Mountain Lodge.

Beställ boken på www.bestteam.se eller på bokus.se.

© BestTeam. All rights reserved.