Första kursen i teamcoachande ledarskap i Sverige

Under vårt arbete med vår bok om Svenska Team, som kommer ut i höst/vinter, så konstaterade vi att det finns ett stort behov av träning och utbildning för ledare som sätter fokus på att leda sitt team.

Nästan alla organisationer/företag har idag antingen övergått till ett teambaserat arbetssätt, eller planerar för det.

Idag räcker det inte för framgångsrika ledare att ha hög teknisk kompetens (TQ), högt IQ eller Emotionell Intelligens (EQ). För att framgångsrikt leda team behövs även Systemintelligens (SQ), som bl. a innefattar:

  • Teamkännedom: Förmågan att inse teamets betydelse för hur individerna presterar och förstå vad som krävs för att få ett team att prestera på sin högsta potentiella nivå.
  • Teamkontroll: Att skapa en miljö som ger teamet den trygghet och tillit som behövs för att blomstra.
  • Teammotivation: Att hjälpa teamet att förstå varför det existerar, vart det är på väg och varför de enskilda teammedlemmarna ska engagera sig i teamets mål
  • Att lyssna på teamets röst: Lyssna på vad teamet uttrycker i stället för att fokusera på de enskilda medlemmarna.
  • Teamledarskap: Att själv vara tydlig med vad man förväntar sig av teamet och att se till att alla teammedlemmar är med och delar på ledarskapet.

Det svenska ledarskapet kännetecknas av coachande ledare som jobbar för att medarbetarna ska växa, och många chefer har gått någon form av kurs i coachande ledarskap. Men det krävs särskilda kunskaper och färdigheter att coacha ett team.

Därför har vi på BestTeam utvecklat en kurs i teamcoachande ledarskap, med fokus på SQ. Utbildningen riktar sig till chefer, teamledare, scrum masters, HR-personal och andra personer som är intresserade av att leda och förstå hur team fungerar. Kursdeltagarna förväntas ha ett team som de själva leder.

Det är en fördel om deltagarna har gått någon form av utbildning i coachande ledarskap, men det är inget krav.

Utbildningen omfattar 2+1 dagar i Stockholm, med visst hemarbete däremellan. Antal kursdeltagare: 12 personer.

Kursledarna är certifierade teamcoacher från Teamcoaching International och kommer under hösten/vintern ut med boken Svenska Team.

Specialpris för första kursen är 11.900 kronor, exl. Moms. I priset ingår en teamdiagnos av deltagarens eget team och kursmaterial.

Kursstart augusti/september 2018

Intresseanmälan kan göras till peter.englén@bestteam. Antalet platser är begränsade och först till kvarn gäller.

© BestTeam. All rights reserved.