Ledningsgrupper

Ruth Wageman vid Harvard Business School har under många år studerat ledningsgrupper och tittat på hur de fungerar som grupper och team.

Alla ledningsgrupper behöver inte vara team. Det beror vad de ska användas till. Wageman ser fyra olika typer av ledningsgrupper, med olika behov av att vara ett team på riktigt:

  1. Informerande ledningsgrupper: Man möts för att informera och bli informerad. Beslut tas utanför teamet.
  2. Konsulterande ledningsgrupper: De olika medlemmarna bidrar till chefens beslut på enskild basis
  3. Koordinerande ledningsgrupper: Implementationen av större gemensamma beslut koordineras genom teamet
  4. Beslutande ledningsgrupper: Här deltar hela ledningsteamet med lojalitet i arbetet och de har ledningsteamet som första prioritet. Kommunikationen mellan medlemmarna är stor även utanför möten och man intresserar sig för varandras ansvarsområden.

Den beslutande ledningsgruppen, som återfinns i de flesta svenska företag, tjänar mycket på att vara ett team enligt Wageman. Beslutande ledningsgrupper behöver agera som team.

En gemensam nämnare som Wageman fann hos högpresterande team var att de kontinuerligt tar in teamcoacher för att utveckla ledningsgruppen.

Best team erbjuder både teamcoachingprogram och utbildningar i teamcoachande ledarskap. Du kan också läsa mer om teamutveckling och teamledarskap i ”Att leda team – 60 tips som ökar din systemintelligens”

© BestTeam. All rights reserved.