Intervju #6: Utdrag ur intervjun med Marina Malmqvist, Vd för Stadsmissionens Skolstiftelse

 

Bilder från föreläsning om team på Brittish School i Eskilstuna i veckan.

Marina Malmqvist har vigt sitt liv åt skolan och har erfarenheter från olika former av skolor. Hon har jobbat några år inom kommunal grundskola och sjutton år inom Vittrakoncernen. Inom Vittra arbetade hon först som lärare och rektor, sedan som verksamhetschef och slutligen med skolutvecklings- och chefsutbildning på koncernnivå i AcadeMedia, Nordens största utbildningsföretag. Sedan 2016 är hon Vd för Stadsmissionens Skolstiftelse.

För Marina är teamarbetet en viktig del för att få skolan att fungera.

– Som rektor behöver du skapa förutsättningar för engagemang, delaktighet och ansvarstagande, skapa bra team, vara en god ledare och se till att hela personalen tillsammans lever och förverkligar er idé.

Marina berättar i intervjun om hur hon som ny rektor skapade en skola där man tog teamarbetet på allvar. Det genomsyrade hela sättet att tänka och hur man rekryterade lärarna.

Under många år har nu hennes uppgift varit att utveckla och stötta rektorer och hon poängterar vikten av att skolledarna utvecklar sig själva och lär sig mer om hur team fungerar.

– Jag tycker att det är viktigt med ledarutveckling. Ledarskapet i en organisation är avgörande för kvalitet, utveckling och resultat. Jag vill stärka rektorerna i deras ledarskap och skapa goda förutsättningar för att de ska kunna göra ett riktigt bra jobb på respektive skola. En viktig del i det är både individ- och grupputveckling. Jag tänker att det är ett ansvar hos oss som chefer och ledare, och som skolledare, att vi har kunskap om team- och organisationsutveckling och kan hjälpa våra grupper att bli mer högpresterande.

 

Läs hela intervjun, och 14 andra spännande intervjuer, i boken ”Att leda team – 60 tips som ökar din systemintelligens”.

”Att leda team” är kanske den viktigaste ledarskapsbok du kan läsa i år. Nästan alla organisationer går över till ett teambaserat arbetssätt, jobbar med lean eller inför någon form av agil metodik. Samtidigt är teameffektiviteten skrämmande låg i svenska företag och organisationer. Bara 10 procent är riktigt effektiva och hälften underpresterar kraftigt.

Systemintelligens, eller förmågan att skapa och leda högeffektiva team, har blivit en av de viktigaste egenskaperna för en modern ledare. I ”Att leda team” hittar du en lättläst genomgång av vad vetenskapen säger om vad som får team att blomstra eller vissna. Du får också en beskrivning av vad som krävs av en modern ledare och 60 praktiska tips på hur du kan öka din systemintelligens.

Dessutom presenteras 15 spännande djupintervjuer med framstående svenska ledare:

Tilde Björfors, cirkusdirektör, regissör och professor i nycirkus, Martin Lyckström, Head of Scania Way Office, Marina Malmqvist, vd för Stadsmissionens Skolstiftelse, Johan Tengå, vd för FEO Media, Olivia Wigzell, GD Socialstyrelsen, Peter Ramani, ägare Mäklarhuset Älta, Henrik Högberg, VP Core Sales, Ericsson, Wilhelmina Hoffman, överläkare och chef för Silviahemmet och Svenskt Demenscentrum, Jan Salestrand, statssekreterare Försvarsdepartementet, Lars-Erik Wirestrand, överläkare och klinikchef Hudkliniken Centralsjukhuset i Kristianstad, Michael Fetz, biträdande regionpolischef, Marianne Ekman Rising, professor i organisation och ledning KTH, Phil Sandahl, Chief Coaching Officer, Team Coaching International, Magnus Nilsson, stjärnkock och entreprenör, Fäviken Magasinet, Louise Mackegård, Hotel Manager, Copperhill Mountain Lodge.

Beställ boken på WWW.bestteam.se  eller på bokus.se.

 

#AttLedaTeam, #teamledarskap, Ledarskap

© BestTeam. All rights reserved.