Varför efterfrågas inte chefers förmåga att leda team högre?

 

 

 

 

 

 

Underskattas teamledarskap vid rekryteringar för att man fortfarande ser ledarskapet som en relation mellan två personer?

Huvuddelen av chefskapet  handlar dock idag om att leda grupper/team och det viktigaste kommunikationsverktyget är  teammöten, inte 1:1 samtal.  Dessutom mäts resultat och KPI:er nästan alltid på gruppnivå.

Utbildning.se har granskat vad företag och myndigheter söker hos chefer 2017. Bland de 20 vanligaste kompetenserna som efterfrågas i jobbannonser för chefer hamnar ”förmågan att motivera andra” först på 15:e plats och att ”vara en lagspelare” på 19:e. Förmågan att skapa och leda högpresterande team finns över huvud taget inte med på listan.

Ledarskap kan delas in i tre kompetensnivåer:

  1. Kunskap och intelligens (IQ).
  2. Emotionell intelligens – förmågan att förstå och motivera sig själv samt kommunicera med andra (EQ).
  3. Systemintelligens – förståelsen för hur människor i grupp fungerar tillsammans och förmågan att bygga och leda högpresterande team.

Allt mer fokus läggs på ledares EQ, vilket är ett viktigt steg från synen på ledare som smarta chefer som kan det mesta, fördelar arbetet och kontrollerar att alla gör det de ska. Med EQ kan man motivera och kommunicera med medarbetare, och samtidigt stödja och utveckla individer.

Men dagens företag och organisationer kräver mer. En duktig ledare måste kunna leda hela sitt team och få dem att tillsammans bli högpresterande för att uppnå maximal effektivitet.

Det är på teamnivån man möter de viktiga utmaningarna som chef, t e x att skapa en kreativ kultur, bryta stuprörstänk och omfamna gemensamma mål. Det är också på teamnivån man löser problem med bristande engagemang, problem med den psykosociala arbetsmiljön och tröghet i förändringsarbetet. Det går sällan på individnivån.

Forskningen visar att bara 20 procent av alla team kan betraktas som högpresterande, och hälften av teamen har allvarliga brister i effektivitet och produktivitet. Här finns stora effektivitetsvinster att göra för de flesta företag. En bra början vore att lägga större vikt vid ”förmågan att skapa och leda högpresterande team” när man rekryterar chefer.

Nedan har vi fördelat de 20 mest efterfrågade kompetenserna på IQ, EQ och SQ.

Kontakta oss på BestTeam om du vill du veta mer om hur vi jobbar med att stötta högpresterande team och coacha ledare för att utveckla deras EQ/SQ .

Peter Englén

Peter är certifierad Team Performance Coach av Team Coaching International (TCI) och diplomerad PCC-coach (ICF)

 

© BestTeam. All rights reserved.