Utnyttja mångfalden i styrelsen

gavel0

 

 

 

 

 

Rune Brandinger, svensk styrelsenestor[1] och näringslivsprofil, har skrivit en lysande bok om vikten av ett bra valberedningsarbete för bolagsstyrelser. Det är både en handbok och en tydlig uppmaning att ta valberedningens arbete på allvar. http://www.svd.se/algjakt-spelar-storre-roll-an-kompetens. Rune Brandinger har varit ledamot i mer än 80 styrelser, bl a tio år i Nordeas koncernstyrelse.

Han poängterar i sin bok vikten av att få en balanserad styrelse med kompletterande kompetenser, olika läggning och olika sätt att tänka och angripa problem. ”I en framgångsrik styrelse ska ledamöterna kunna kombinera hög integritet och handlingskraft med nyfikenhet och frihet från prestige. Då ökar förutsättningarna för att företaget ska växa och bli lönsamt. Valberedning är därför inte bara nyckeln till en bra styrelse utan också till ett bra företag”.

Men sammansättningen och tillsättningen av en diversifierad styrelse är förstås bara halva arbetet. Det gäller att få alla olika kompetenser och personligheter att arbeta ihop, att få en fungerande gruppdynamik.

Han uttrycker det så här: ”Kärnan i all gruppdynamik är att gruppen presterar mycket bättre än gruppmedlemmarna var för sig. Det beror på att i en bra grupp lyssnar man nyfiket på varandra, tar till sig, exponerar det de hört mot de egna värderingarna och erfarenheterna, och ut kommer något nytt, som är en slags sammansmältning av två tanke- och erfarenhetsvärldar. Att uppleva något sådant är i sig mycket stimulerande och ökar ytterligare engagemanget i gruppen och den samlade kreativiteten – och förmågan att fatta beslut, även utanför ’boxen’.”

Mycket av det arbete som idag läggs ned på att skapa diversifierade, mångkulturella, jämställda och komplementära team, ledningsgrupper och styrelser kan bli slag i luften om man inte på allvar tar sig an uppgiften att verkligen skapa tillit, träna på accepterande av mångfald och konstruktiv samverkan.

Handen på hjärtat, hur mycket tid och resurser lägger du på att förbättra gruppdynamiken i din egen styrelse? Eller tror du att det löser sig av sig självt?

(Rune Brandingers bok går att beställa genom Styrelsekademien. http://www.styrelseakademien.se/web/page.aspx?refid=456 )

Peter Englén

BestTeam arbetar med att utveckla kulturer i styrelser, ledningsgrupper och nyckelteam genom en systematiskt, beprövad och mätbar process.

[1] Nestor var i grekisk mytologi kung i Pylos, son till Neleus och Chloris, och är en av de mer framträdande bifigurerna i både Iliaden och Odysséen. Nestor är en av de få personer som Homeros beskriver i entydigt positiva ordalag. Nestor beskrivs som en vältalig, vis och vördnadsbjudande åldring. (Källa Wikipedia)

© BestTeam. All rights reserved.