Teamcoaching ett svar på chefernas största utmaningar

rafting-421132_1280

Tidningen Chef har i oktobernumret låtit sin expertpanel lista chefens 6 största utmaningar i höst. (http://chef.se/chefens-6-storsta-utmaningar-i-host)

Det är spännande läsning. Panelen börjar med att konstaterar att den nya generationen medarbetare har lättare för att samarbeta och är betydligt mer opåverkade av auktoriteter. Den nya generationen vill också ha mening i sitt jobb och motiveras mer av personlig utveckling än pengar.

De slår också fast att värderingsstyrda bolag är en självklarhet i dag. Men det räcker inte. I framtiden måste man också ha ett uttalat syfte, en djupare mening varför man existerar.

”Framtidens organisationer finns redan. Spotify är en framtidsorganisation och Netflix och King och Netlight Consulting här i Sverige. De är helt annorlunda i sitt ledarskap. De är agila, de är visionsdrivna, de är teambaserade och otroligt mycket mer snabbrörliga”, säger Henrik Martin Samtidigt menar han att endast en procent av organisationerna i Sverige är uppbyggda på det sättet. Och de som inte arbetar så riskerar att gå en dyster framtid till mötes.

En annan trend som börjar visa sig är att mellancheferna försvinner och i stället kommer mer medarbetarstyrda organisationer.

De konstaterar också att det blir allt viktigare att vara gillad av sina medarbetare för att få dem med sig.

Men hur ska de här förändringarna få genomslag i företagen, i ledarskapet? Hur får man tid, kunskap och ork som chef att genomdriva de nödvändiga förändringarna?

Allt det de beskriver handlar om hur man skapar en kultur i företaget. Det tar tid och engagemang. Det görs inte på en kafferast, och det måste göras från toppen och ner i organisationen.

Nyckelorden är teambaserade visionsdrivna företag och engagerade medarbetare.

Vill man sätta en sådan kultur är teamcoaching ett beprövat sätt att jobba, som ger mätbara resultat. Genom teamcoaching utvecklas lednings- och nyckelteam snabbt till kulturbärare som influerar hela organisationen, skapar engagemang och högpresterande företag.

Ett team har sitt eget liv. Ett team är en organisk enhet med styrkor och brister, sina egna visioner och mål, uttalade och outtalade regler, vanor och ovanor, inre konflikter och en egen energi. I teamcoachingen mäter och jobbar man med vad som händer i teamet, och det som händer mellan teammedlemmarna.

Med högre tillit, värdesättande av mångfald, förbättrad kommunikation, teamledarskap, tydliga ansvar och roller, visioner och konstruktiv samverkan i ledningsgruppen kommer både produktivitet och engagemang att öka i hela företaget.

Vi på BestTeam berättar gärna om hur vi gör för att levererar mätbara förbättringar och skapa en högpresterande kultur.

Läs också gärna min tidigare bloggpost om vikten av meningsfullhet https://www.bestteam.se/oversikt/meningsfullhet-ar-underskattat

Peter Englén

Teamcoach och managementkonsult

© BestTeam. All rights reserved.