Nu öppnar vi coachakuten för chefer

I den rådande situationen är vi inte bara beroende av vår fantastiska sjukvårdspersonal. Alla samhällsfunktioner och företag måste ta sig igenom det extrema läge vi nu befinner oss i, och vars like vi aldrig har upplevt. Det ställer enorma krav på gott ledarskap runt om i hela Sverige.

Som chef är det oerhört viktigt att ha någon att prata med och att kunna stanna upp och reflektera över situationen tillsammans med. Det är annars lätt att man blir överväldigad, känner sig helt ensam och fattar dåliga beslut.

Vi måste alla, utifrån våra förutsättningar och vår expertis, hjälpa till på olika sätt i det rådande läget. Vår specialistkunskap som ledarskapscoacher är att stötta chefer.

Vi har därför beslutat att öppna coachakuten för chefer, dit du kan vända dig och få tre gratis coachtillfällen .

Maila eller messa någon av oss så bokar vi en första coachning.

Vi på Best Team är ICF och TCI certifierade coacher med lång erfarenhet av att stötta ledare.

Peter Englén                                                          Anders ”Andy” Troedsson

peter.englen@bestteam.se                                anders.troedsson@bestteam.se

+46 709 42 03 17                                                 +46 703 40 65 32                     

© BestTeam. All rights reserved.