5 Tips till alla er fantastiska chefer som ska hantera den kommande veckan

Ni är väldigt många ledare och chefer som idag sitter och funderar på hur ni ska hantera den kommande veckans utmaningar. Här kommer några handfasta tips.

Aldrig tidigare har väl ”VUCA” varit en bättre beskrivning av den beslutssituation som ni har att hantera. VUCA är ett begrepp som står för att vi måste förhålla oss till att, den information vi måste fatta beslut utifrån färgas av Volatility, Uncertainty, Complexity och Ambiguity. Det vill säga; informationen kan ändras hela tiden, vi vet inte vad som är sant och rätt, frågorna vi måste hantera är oerhört komplexa och vi får olika information från olika källor.

Det finns mycket forskning kring hur man ska agera i VUCA och vad som krävs av en chef i sådana här situationer. Utifrån mina kunskaper vill jag ge några praktiska tips till dig som är chef just nu:

 1. Fatta beslut utifrån den information du har, och underbygg ditt beslut med information från betrodda källor. Att låta bli att fatta beslut är inte ett alternativ. MEN, att inte agera kan ofta vara ett klokt beslut. Ibland kan det bästa vara att sitta lugnt i båten. Var också beredd på att du kan behöva ompröva ditt beslut när du får ny information eller inser ett nytt samband. Håll inte fast vid ett felaktigt eller illa underbyggt beslut av prestigeskäl. Var öppen med att dina beslut kan komma att ändras.
 2. Ta hjälp av ditt team. All forskning pekar på att beslut som tas när man har lyssnat på teamet, och där alla i teamet har fått möjlighet att säga sin mening, blir bättre än enväldiga beslut från teamledaren. Det innebär att du måste vara mån om den psykologiska tryggheten i ditt team så att dina medarbetare vågar prata fritt. Ta tid att lyssna in alla under veckans möten även om det är ont om tid.
 3. Om dina medarbetare arbetar hemifrån är det viktigt att du som deras ledare följer upp hur de har det. Antingen bör du ringa runt till medarbetarna och kolla hur de mår och vad de behöver för att kunna göra sitt jobb. Risken är att de sitter ensamma hemma och fastnar mentalt i nyhetsflödet. (Se Röda korsets rekommendationer i slutet av bloggen.)
  Eller så ägnar du en ordentlig stund för incheckning på det planerade virtuella teammötet – även om ni har en massa praktiska frågor att avverka.
 4. Sätt redan nu igång att planera för tiden efter det ”undantagstillstånd” vi nu lever i. Hur ska ni få igång produktionen, vad behöver göras först när det blir lite mer normalt och vem ska göra vad.
 5. Se till att du har det stöd DU behöver, för det är många som är beroende av dig. Utnyttja ditt nätverk och dryfta dina svåra dilemman. Diskutera scenarier på vad som kan hända med andra kollegor och tänk ut hur ni ska hantera dessa situationer så att ni är redo när det händer. Se till att du har professionellt stöd i form av en mentor eller ledarskapscoach som kan hjälpa dig att bli ditt bästa jag som chef. För din organisation och dina medarbetare är i större behov av ditt bästa ledarskap än någonsin förr.

Har du inget professionellt ledarskapsstöd och behöver en professionell coach, eller hjälp med hur du ska hantera ditt team i den svåra situation som föreligger, så hör av dig. Jag, eller någon av mina kollegor i vårt landsomspännande nätverk i KC Group, kan hjälpa dig oavsett var i Sverige du bor.

Det är nu vi alla måste hjälpas åt!

Peter Englén

Ledarskaps- och teamcoach

Peter.englen@bestteam.se

0709 42 03 17

Fakta: Röda korsets råd för att hantera oro

 • Var inte ensam med dina tankar.
 • Berätta för någon hur du känner.
 • Försök att inte slukas upp av nyhetsrapporteringen.
 • Fortsätt att göra saker som du mår bra av.
 • Håll dig till dina vanliga rutiner eller skapa nya som passar situationen.
 • Rörelse är viktigt!
 • Aktivera dig fysiskt. Undvik att tänka i ”svart eller vitt”.

Källa: http://www.krisinformation.se

© BestTeam. All rights reserved.