Tips från coachakuten – Nu går de flesta företag in i en tredje fas i krisen, som ställer nya krav på er chefer

Utifrån de samtal vi har haft med ledare i olika branscher under förra veckan så drar vi slutsatsen att de flesta chefer, utom i de allra mest drabbade branscherna som sjukvården, nu har passerat fas ett och två i krisen.

I fas ett gällde det att ta sig igenom chocken och hantera all motstridig information, fatta beslut om hur man ska organisera arbetet kortsiktigt och kommunicera ut budskapet till oroliga medarbetare.

Fas två, som många var i under förra veckan, har handlat om att skapa nya rutiner, få teknik och arbetssätt att fungera i distansmöten och kolla av att personalen mår bra. Möten, konferenser, konsultinsatser, resor, o s v, har avbokats.

Även om de här faserna har varit jobbiga så har vi i våra samtal fått uppfattningen att det gått bra på de flesta ställen. Cheferna har tagit tag i väldigt praktiska problem och hållit sig fullt sysselsatta med det. De kommande faserna; tre och fyra, är enligt vår erfarenhet inte lika intuitiva.

I fas tre är det ledarnas ansvar att lägga ännu större fokus framåt och tänka strategiskt. Hur gör vi om det här fortsätter en längre tid? När måste vi börja permittera? Finns det andra alternativ? Hur säkrar vi upp att vi kan leverera på sikt? Och tusen andra frågor.

De här besluten måste tas i största osäkerhet. Vi inte vet hur länge det här kommer att fortsätta och hur det kommer att påverka Sveriges eller den globala ekonomin. Det går inte att bara säga att vi får vänta och se. Varje chef måste avsätta tid i sin kalender för att i lugn och ro koncentrerat gå igenom vilka alternativ som finns.

Att ta den nödvändiga personliga reflexionstiden är svårt. För många är det en akilleshäl.  Det är så enkelt att stryka egentiden, skjuta upp eventuella möten med coachen, boka upp några extra möten och börja agera. För det känns skönt att göra något praktiskt och det skapar en känsla av kontroll.

I fas tre är det dock en av chefens viktigaste uppgifter att ta ett steg tillbaka, ta ett helikopterperspektiv på situationen och på riktigt se helheten. Precis som när man kör bil så blir det också allt viktigare att ha blicken fäst långt fram på vägen, ju fortare det går.

Vårt råd är att sätta av minst 10 procent av arbetsveckan till enskild reflexion. Vi rekommenderar också alla chefer att, om möjligt, ta hjälp av en professionell coach för att bena upp framtiden. Det är det vi coacher är proffs på. (Har du ingen coach så erbjuder vi på Coachakuten ett gratis coachingtillfälle, läs mer här.)

Förhoppningsvis kommer vi snart till fas fyra. Då är det dags att återgå till det normala. Även om det nya normala inte kommer att se ut som det gamla. I den här fasen ska vi på något sätt ta igen det vi missat i produktion under veckor, eller ännu värre, månader av karantän, sjukdomar och oro.

Det kommer att innebära att produktiviteten hos varje individ måste bli högre, prioriteringar måste göras bland arbetsuppgifter och alla resurser måste tas tillvara.

Mer om det i nästa tips från coachen.

Peter Englén                                                          Anders Troedsson

Ledarskaps- och teamcoach, CTPC                  Ledarskaps- och teamcoach, CTPC

Peter.englen@bestteam.se                                anders.troedsson@bestteam.se

0709 42 03 17                                                       0703 40 65 32

© BestTeam. All rights reserved.