I en komplex värld är Systemintelligens (SI) lika viktig som Artificiell Intelligens (AI)

EU kallar AI en ”definierande teknologi” och förutsäger att nästa stora revolutionerande steg i teknikutvecklingen är införande av artificiell intelligens i viktiga processer, produkter och tjänster. Det kommer ha stor påverkan på hur vi kommer jobba, vad vi kommer konsumera och hur vi människor kommer att interagera med tekniken.

Vi kan inte ens ana vart det här kommer leda, men utveckling har redan påbörjats. Vi har självkörande bilar, pensionsinvesteringar som förvaltas utan mänsklig inblandning och nyheter som publiceras av en maskin. Vi låter appar beräkna snabbaste resvägen baserat på nuvarande trafikläge, vi har datorer som gör bättre diagnoser än läkare och avancerade AI-system sköter hela logistikkedjan från fabriken till din dörr när vi handlar på nätet.

Vad är det då som gör den artificiella intelligensen till ett så kraftfullt verktyg?

Konventionell teknik och elektronik har i århundraden hjälpt oss att hantera komplicerade, icke komplexa, problem. Sextanten gjorde det möjligt att navigera på haven med hjälp av stjärnorna, roboten gjorde det möjligt att massproducera små elektriska maskiner och mikrochips. Datorer kan på sekunder beräkna matematiska problem som det skulle ta tusentals mänskliga hjärnor åratal att klara av.

Det nya som AI tillför är att med hjälp av den kan maskiner hantera komplexa utmaningar. Med komplexa utmaningar menas situationer där allting förändras, där förutsättningarna varierar och det krävs avancerade beräkningar i realtid för att klara av uppgiften. Processer det tidigare alltid krävts en människa, och en mänsklig hjärna, för att klara av.

För att göra det ännu tydligare. Att bygga en robot som ska kunna navigera sig igenom en snitslad hinderbana är komplicerat. Den ska både ha mekaniska egenskaper som klarar olika hinder och kunna följa en utstakad bana. Det är svårt och komplicerat, men kan lösas med goda kunskaper i mekanik och programmering.

Men, för att bygga en robot som ska kunna ta sig runt en hinderbana inne i en föränderlig labyrint, med hinder och väggar som hela tiden ändras, behövs någonting helt annat. För att lösa ett sådant komplext problem behövs det vi kallar intelligens – mänsklig eller artificiell.

På likande sätt har vi blivit bättre och bättre på att ordna det mänskliga arbetet för att lösa komplicerade organisatoriska utmaningar. Vi har t ex – i samklang med teknikutvecklingen –skapat byråkratin, taylorismen, det löpande bandet, linjeorganisationen, o s v.

De gamla organisatoriska modellerna har dock inte den typ av intelligens som krävs för att hantera all information och kunskap som behövs för att navigera i en omgivning som inte bara är komplex utan också instabil, osäker, och tvetydig. De strukturer som vi byggt upp för att lösa komplicerade uppgifter har visat sig vara alltför stelbenta, långsamma och ineffektiva för att klara dagens krav.

Framtidens företag måste ha hög Systemintelligens (SI) för att kunna vara anpassningsbara, smidiga, lättrörliga och kollektivt smarta. Det är genom SI de kommer att klara utmaningar som teknikskiften, pandemier, konkurrens från agila uppstartsföretag, kompetensförsörjning och kunskapsoverflow.

Systemintelligenta företag byggs på teamarbete och organiseras som ett team av team, där varje team har en tydlig uppgift men har relativt stor frihet hur jobbet ska utföras. Information och kunskap flödar fritt inom och mellan teamen, och kommuniceras genom såväl formella som informella kanaler. Teamen skapas och läggs ner efter behov och regelbunden utvärdering och behovsanalyser är viktigare än statiska organisationsstrukturer och långsiktiga handlingsplaner.

Systemintelligenta ledare förstår vikten av teamarbete och hur team fungerar. De kan skapa de rätta organisatoriska förutsättningarna för teamet och en miljö som ger teamet den trygghet och tillit som det behöver för att blomstra. De håller teamet gemensamt ansvarigt för resultatet och har modet att släppa detaljstyrning och kontroll, till förmån för kollektiv utveckling.

Systemintelligenta ledare är duktiga på teammotivation och får teamet att förstå varför det existerar, vart det är på väg och varför medlemmarna ska engagera sig i teamets vision och mål.

I den komplexa värld vi lever i idag är teamarbetet en ”definierande organisationsform” och ledare med systemintelligens kommer att vara de mest eftertraktade på marknaden.

Peter Englén

Senior team-, ledar- och organisationscoach på Best team AB

Peter har tillsammans med Anders Troedsson skrivit boken ”Att leda team – 60 sätt som ökar din systemintelligens”.

© BestTeam. All rights reserved.