Dags att boka utveckling i höst!

Det är vår och det börjar röra på sig nu. I såväl stora som små organisationer ser vi att det är dags att börja planera för det nya normala. Boka er ledningsgruppsutveckling nu.

Vi kan ge utväxling på de investeringar ni gjort i er personal och organisation genom att skapa beteenden, kulturer och arbetssätt som samverkar mot resultat och utveckling hos både individerna och organisationen. Genom teamcoaching får vi team, ledare och hela organisationer att bli ännu bättre på det de gör.

Vi har haft det ovanligt lugnt ett tag eftersom många av våra kunder har haft fullt upp med att krishantera och haft svårt att träffas IRL. Och, även om insikten om vikten av kontinuerlig teamutveckling har funnits hos de flesta, så har den fått vänta.

Vi ser nu en ändring här. När det mesta nu verkar kunna öppna upp till hösten så finns ett enormt behov av, och en stor potential i, att göra en omstart i såväl ledningsgrupper som nyckelteam.

Vi vill gärna hjälpa till med detta, för det är vi väldigt bra på. Vår tid kommer dock vara begränsad i höst, så vill ni planera in riktigt bra teamutveckling med vår hjälp så rekommenderar vi att ni bokar er ledningsgruppsutveckling nu.

Vill du veta mer om hur vi jobbar och vad vi kan erbjuda så boka ett möte med någon av oss direkt.

Peter Englén  &  Anders Troedsson

Team-, organisations- och ledarskapscoacher                            

peter.englen@bestetam.se                                                             anders.troedsson@bestteam.se 

Kort om oss

Vi kommer från helt olika bakgrunder. Anders är ingenjör och Peter statsvetare/nationalekonom. Anders hade olika chefspositioner på bl a Volvo och Ericsson innan han sadlade om till coach, och Peter har haft ledande poster inom såväl Regeringskansliet som en internationell NGO, men har huvudsakligen arbetat som management- och organisationskonsult de senaste 20 åren.

Tillsammans har vi skrivit boken: ”Att leda team – 60 tips som ökar din systemintelligens”.

Teamarbete blir allt viktigare och det avspeglar sig även i forskningsvärlden. Vi är väldigt nyfikna och har regelbundna kontakter med de ledande internationella forskarna inom teamutveckling.

2015 startade vi tillsammans företaget BestTeam i syfte att leverera riktigt bra utveckling för våra klienter genom bl a teamcoaching.

Vi sitter båda certifierade teamcoacher och är medgrundare och styrelseledamöter i branschföreningen Sveriges Teamcoacher.

© BestTeam. All rights reserved.