Vi levererar mätbara förbättringar och skapar en högpresterande kultur.

”Culture eats strategy for breakfast, every time” Peter Drucker

Så här kan vi hjälpa ditt team
Team vi jobbar med

Team vi jobbar med

I genomsnitt höjs produktiviteten och positiviteten i teamen 20-25% efter våra program. Här är några typer av team som vi, med gott resultat, jobbar med.

Se exempel

Vad gör ditt företag framgångsrikt?

Vad gör ditt företag framgångsrikt?

Alla som har lett mer än tre personer i mer än tre månader vet hur svårt det är att skapa en högpresterande kultur. Vårt huvudfokus i BestTeam är att utveckla kulturen i ledningsgrupper och nyckelteam genom en beprövad och mätbar process.

Läs mer

  • Emotionella snabbisar och ledarskap

    Häromdagen hade jag ett väldigt intressant samtal. Det var mitt i en diskussion som egentligen handlade om ledarskap. Men förr eller senare kommer man dock alltid in på det egna ledarskapet. Hur man leder sitt eget liv för att klara …Läs mer »
  • Teamcoachning mot stress

    Stressrelaterade sjukskrivningar ökade med 73 procent mellan 2012 och 2015 och är idag den vanligaste orsaken till sjukskrivningar. De som drabbas värst är personer mitt i livet, 30-39 år, när de förväntas vara som mest högproduktiva. Fler kvinnor än män …Läs mer »
  • Effektiva beslutsmodeller för högpresterande team.

    När vi jobbar med ledningsgrupper och styrelser så ber vi ofta gruppen att svara på frågorna; Varför finns ni till och vad är de viktigaste uppgifter ni har som team? Varje grupp svarar lite olika, men ett svar finns alltid …Läs mer »

Vill du skapa ett framgångsrikt team?

Vi hjälper dig att skapa en kultur som varaktigt höjer produktiviteten, kreativiteten och tillfredsställelsen med jobbet.

Kontakta oss direkt