Vi levererar mätbara förbättringar och skapar en högpresterande kultur.

”Culture eats strategy for breakfast, every time” Peter Drucker

Så här kan vi hjälpa ditt team
Team vi jobbar med

Team vi jobbar med

I genomsnitt höjs produktiviteten och positiviteten i teamen 20-25% efter våra program. Här är några typer av team som vi, med gott resultat, jobbar med.

Se exempel

Vad gör ditt företag framgångsrikt?

Vad gör ditt företag framgångsrikt?

Alla som har lett mer än tre personer i mer än tre månader vet hur svårt det är att skapa en högpresterande kultur. Vårt huvudfokus i BestTeam är att utveckla kulturen i ledningsgrupper och nyckelteam genom en beprövad och mätbar process.

Läs mer

  • Varför efterfrågas inte chefers förmåga att leda team högre?

                Underskattas teamledarskap vid rekryteringar för att man fortfarande ser ledarskapet som en relation mellan två personer? Huvuddelen av chefskapet  handlar dock idag om att leda grupper/team och det viktigaste kommunikationsverktyget är  teammöten, inte 1:1 …Läs mer »
  • Full kalender = Effektiv?

    De flesta är överens om att alla företag behöver bli bättre för att behålla sin konkurrenskraft. Men hur många av oss stannar upp och tar oss tid att reflektera över vad vi egentligen gör eller gör vi bara som vi …Läs mer »
  • Emotionella snabbisar och ledarskap

    Häromdagen hade jag ett väldigt intressant samtal. Det var mitt i en diskussion som egentligen handlade om ledarskap. Men förr eller senare kommer man dock alltid in på det egna ledarskapet. Hur man leder sitt eget liv för att klara …Läs mer »

Vill du skapa ett framgångsrikt team?

Vi hjälper dig att skapa en kultur som varaktigt höjer produktiviteten, kreativiteten och tillfredsställelsen med jobbet.

Kontakta oss direkt