Anders Troedsson

Best Team0019ab

Anders är civilingenjör och entreprenör. Han har sina rötter i näringslivet och  har verkat mer än 25 år som ledare och chef i både stora och små organisationer. Hans passion är resultat.

I sin ambition att arbeta med kultur och beteenden utbildade han sig till coach på PCC-nivå 2012. Via utbildningen kom han i kontakt med teamcoachningen, ett koncept som på ett strukturerat sätt utvecklade alla de komponenter han erfarenhetsmässigt visste var viktiga för att bygga rätt kultur.

Det blev en av grundstenarna till BestTeam, där vi skapar mätbara och varaktiga resultat.

”Under mina år som chef insåg jag att det som gör skillnad är kulturen som finns i organisationen. Dållig kultur – dåligt resultat, bra kultur – bra resultat!”

 

Kontakt

070-340 65 32
anders.troedsson@bestteam.se

© BestTeam. All rights reserved.