Peter Englén

Best Team0045ab

Peter är seniorkonsult med 30 års internationell erfarenhet av att utveckla idéer, ledare och organisationer. Som managementkonsult, utredare och talskrivare på regeringskansliet har han hjälp stadsråd och företagsledare att skapa effektiva organisationer och kommunicera viktiga budskap. Han har lång erfarenhet av styrelsearbete och har under de senaste åren arbetat i Irak med bl a utbildning av talespersoner för ministrarna i den kurdiska provinsregeringen.

Som professionell coach arbetar han med personlig ledarutveckling, med specialområden kommunikation och möten. Peters viktigaste personliga egenskaper är analytisk förmåga, strategisk överblick och lyssnande. Han brinner för att utveckla vitala organisationer och vitala ledare.

”Teamcoachningen är det vassaste och mest kostnadseffektiva verktyget för att höja prestandan i en organisation. Jag fascineras varje gång hur mycket som händer på så kort tid i ett team.”

Kontakt

0709-42 03 17
peter.englen@bestteam.se

© BestTeam. All rights reserved.