Är den genomsnittlige chefen tokig?

drink-coffee-do-stupid-things-fasterEn definition av tokig är att man gör om exakt samma sak gång på gång, och förväntar sig olika resultat.

Jag vågar sticka ut hakan här och påstår att, i enlighet med den definitionen, förvånansvärt många chefer är tokiga.

Majoriteten säger sig ha för lite tid för strategiskt utvecklingsarbete, undviker att avsätta prioriterad tid för detta, men tror att det ska bli bättre ändå. Tokigt!

De flesta tycker illa om konflikter, och trycker därför ner motsättningar, meningsskiljaktigheter och personliga motsättningar i sina team. Det leder aldrig till att konflikterna försvinner, de ligger i stället där och försurar teamarbetet. Ändå gör man samma sak gång på gång. Tokigt!

Många ledarteam lägger oproportionerligt mycket tid på att formulera mål- och policydokument, i relation till hur mycket tid de borde lägga på att arbeta med HUR ledarteamet, och hela organisationen, bäst arbetar tillsammans för att uppnå målen.

I en studie gjord på 23.000 nyckelpersoner i amerikanska bolag konstaterades att endast trettiosju procent upplevde att det var tydligt för dem vad deras organisation försökte uppnå, och varför. Tjugo procent upplevde ett engagemang för gruppens och organisationens mål. Lika många upplevde en tydlig koppling mellan gruppens och organisationens mål och ens egna arbetsuppgifter. Och kanske värst av allt, bara tretton procent upplevde tillitsfulla, samarbetsorienterade relationer till andra grupper och avdelningar inom organisationen.

Översatt till fotbollstermer skulle det innebära att sju av de elva spelarna i laget är osäkra på vilket håll de ska spela åt. Bara två av de elva skulle faktiskt bry sig om det, och bara två av elva vet på vilken position de spelar, och vad de förväntas göra. Dessutom skulle alla utom två, på ett eller annat sätt, tävla mot sina egna medspelare, snarare än mot motståndarna.

Vad ska man dra för slutsatser av detta. Det tokiga vore ju att skriva ännu mer mål och policydokument! Ändå är det just det den genomsnittliga ledningsgruppen gör.

Det kloka för en fotbollscoach, eller företagsledning, är ju givetvis att skapa ett fungerande team och arbeta på hur man jobbar tillsammans, och hur målen kan integreras i teamarbetet för att få spelarna att äga målen tillsammans.

På vilket sätt är du tokig? Vad är det du gör som chef om och om igen och hoppas på ett bättre resultat, ett mer spännande produktivt möte, en mer effektiv medarbetare eller en bättre rekrytering.

Enda sättet att inte vara tokig, enligt den här definitionen, är att inte göra samma sak om och om igen. Pröva något nytt.

Det går ju också att sänka sina ambitioner och inte förvänta sig någonting, men det är tokigt det med om man vill fortsätta att var chef.

Peter Englén

Teamutvecklare, coach och managementkonsult

Vill du veta mer om hur vi jobbar med teamutveckling så titta in på www.bestteam.se

 

© BestTeam. All rights reserved.