Teamcoachning mot stress

13-standig-tillganglighet-okar-e-stressen

Stressrelaterade sjukskrivningar ökade med 73 procent mellan 2012 och 2015 och är idag den vanligaste orsaken till sjukskrivningar. De som drabbas värst är personer mitt i livet, 30-39 år, när de förväntas vara som mest högproduktiva. Fler kvinnor än män är sjukskrivna.

Det här är problematiskt och dyrt såväl för samhället, företagen och individerna.

Nyligen publicerade DN en mycket informativ 2-minutsers video om vad som händer i hjärnan när man blir utsatt för långvarig stress. http://www.dn.se/nyheter/vetenskap/det-har-hander-i-hjarnan-vid-stress/ . De visar hur hjärnan skadas och krymper av stressen.  De avslutar med rekommendationer om regelbunden träning och mindfulness för att hela en skadad hjärna.

Men stress på jobbet är inte ett individproblem. Stressproblemet måste lösas innan det gått så långt som till sjukskrivningar och rehabilitering. Ett bra team och en stödjande kultur i företaget (och i de nära relationerna) gör det möjligt att både fixa stressen och prestera på en högre nivå.

Med teamcochning tränar vi arbetsgrupper att arbeta smart, hållbart och produktivt. Vi  coachar teamen att skapa bl.a. delaktighet, engagemang och konstruktiv samverkan – grundförutsättningar för ett hållbart arbetsliv.

Tänk om man la ner mer pengar och resurser på teamcochning ute i företagen, vad mycket pengar man skulle spara på sjukskrivningar.

 

Peter Englén är teamcoach på BestTeam

© BestTeam. All rights reserved.