Vår metod

Under livet är vi medlemmar i väldig många olika team. På jobbet, på fritiden och i familjen. Om du tänker på ditt Bästa Team, det team som du tycker fungerat bäst, vilket team tänker du på då? Är det ett projektteam du var med i, kören, fotbollslaget, ditt äktenskap eller din nuvarande ledningsgrupp? Och när du tänker på det, vilka egenskaper karaktäriserade det teamet. Vad var det som gjorde att just det teamet fungerade så bra?

Det har gjorts många studier på vad som behövs för att skapa ett välfungerande kreativt och produktivt team. De faktorer som empiriskt sett är viktigast för att ett team ska bli framgångsrikt kan delas in i produktivitets- och positivitetsstyrkor.

Produktivitetsfaktorerna handlar om VAD teamet gör

7-produktivitetsstyrkor

Positivitetsfaktorerna handlar om HUR teamet fungerar

7-positivitetsstyrkor

Med största sannolikhet sammanfaller de saker du identifierade med ditt bästa team med något eller några av dessa styrkor.

Vi på BestTeam arbetar systematiskt med beprövade metoder för att förbättra hur teamet fungerar, och skapar högpresterande team. Vi hjälper till att skapa en kultur som varaktigt höjer produktiviteten, kreativiteten och tillfredsställelsen med jobbet.

Kontakta oss