Vad gör ditt företag framgångsrikt

Vad är det som gör att ett företag blir kreativt? Vad är det som gör att det som är överenskommet verkligen blir av? Vad är det som avgör om alla goda idéer kommer fram?

Inte är det fler styrdokument, avrapporteringstillfällen eller scorecards.

Det avgörande är företagskulturen. Det är den som bestämmer hur nära teamen, arbetsgrupperna och arbetslagen kommer optimal prestation. Alla som har lett mer än tre personer i mer än tre månader vet hur svårt det är att skapa en högpresterande kultur.

Vårt huvudfokus i BestTeam är att utveckla kulturen i ledningsgrupper och nyckelteam genom en beprövad och mätbar process.