Hur bygger vi en kultur

Ett team har sitt eget liv. Ett team är en organisk enhet med styrkor och brister, sina egna visioner och mål, uttalade och outtalade regler, vanor och ovanor, inre konflikter och en egen energi.

Vi mäter och jobbar med vad som händer i teamet, och det som händer mellan teammedlemmarna.

Vi hjälper till att ta upp det underliggande till ytan. Det goda stärker vi och det dåliga försöker vi arbeta bort, och skapa nya positiva handlingssätt. Vi tränar också teamet i att lyssna efter vad teamet behöver för att prestera på topp.

Vi nöjer oss inte med att teamet når kloka insikter. Vi coachar mot handling och fördjupat lärande och reflektion, och vi håller teamet ansvarigt för resultaten.